Szanuj rower

Parkowanie

• upewnij się, że rower stoi stabilnie;

• najlepiej przypinaj go za ramę oraz tylne koło;

• nie przypinaj go do znaków drogowych oraz stacji roweru publicznego.

• parkując na chodniku zostaw miejsce dla pieszych

Zwrot

• ustaw dokładną pozycję roweru w aplikacji mobilnej;

• zrób wyraźne zdjęcie roweru i jego najbliższego otoczenia;

• zostaw rower w bezpiecznym, publicznym miejscu.

Dobre praktyki

• zakończ wypożyczenie gdy przyjeżdżasz do biura;

• jeżdżąc, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego;

• zwracaj rower w miejscach, które łatwo odnaleźć innym użytkownikom.

Loading...