Polityka prywatności The Bike Company Sp. z o.o.

 

1. The Bike Company Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (02-672), adres: ul. Domaniewska 47/10 szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych wszystkich Użytkowników zarejestrowanych w systemie. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne, w tym połączenia szyfrowane. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

2. The Bike Company Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. W czasie korzystania ze strony internetowej https://thebikecompany.pl oraz https://reveloapp.pl/ i dalszych podstron, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, kontaktowego, zgłoszenia, przesłanego zapytania lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.). Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w ww. ustawie prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby, zawartych w ww. zbiorze danych, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług The Bike Company Sp. z o.o.

4. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), kryptograficznym, jak i prawnym. Są one dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i zagrożeń.

5. Sesja, którą przeglądarka Użytkownika nawiązuje z serwerami The Bike Company od momentu zalogowania do wylogowania z serwisu chroniona jest przy pomocy protokołu TLS. Oznacza to, że wszelkie dane, w tym dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowanie).

6. Podane nam dane Użytkownika (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu: zawarcia i wykonania usługi,udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, rozpatrzenia reklamacji, udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach, ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych (np.: o wypożyczeniach rowerów, serwisie, funkcjonowaniu systemu oraz ich zmian), wysyłania newsletterów, analizy statystycznej- dane te posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty. Użytkownik może w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.

7. The Bike Company nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Użytkowników serwisu, poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.

8. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Użytkownik, który zarejestrował się w naszym systemie, może otrzymywać od The Bike Company Sp. z o.o. informacje, wiadomości lub maile dotyczące szczegółów wykonania usługi i oferty. Użytkownik może również kontaktować się z nami mailowo pod adresem: info@thebikecompany.pl.

10. Użytkownik, który wyraził wolę otrzymywania naszego Newslettera, będzie go otrzymywał drogą mailową.

11. Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej. Zmiany może dokonać za pomocą strony internetowej systemu Użytkownika.

12. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (cookies), czyli drobne informacje tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku jego komputera, w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy komputerem Użytkownika, a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wraca na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemów.

13. Strony internetowe zarządzane przez The Bike Company Sp. z o.o. mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn www. W takich wypadkach The Bike Company Sp. z o.o. nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn.

14. Strony wykorzystują kody śledzące ( Google Analytics) w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

15. Strony internetowe www korzystają z funkcji Google Analytics ( pliki cookies ), które mają na celu tworzenia list remarketingowych w Google Analytics. Listy remarketingowe nie są powiązane z żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację osób ani informacjami poufnymi.

16. Istnieje możliwość zapobiegania wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics.

17. Dane o adresie IP zapisywane w logach systemowych serwera nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

18. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności The Bike Company Sp. z o.o. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie internetowej.

19. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.

20. Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z tym każdy korzystający z naszej witryny www zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 1. o charakterze bezprawnym, 2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych The Bike Company Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

21. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz Dział Bezpieczeństwa ma prawo współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

22. Prosimy również o przekazywanie wszelkich uwag na temat naszej witryny internetowej lub polityki prywatności na adres email: info@thebikecompany.pl. Pozwoli nam to na ich doskonalenie. 

 

Loading...